Weblog

01-02-2020
Naturen der samler

Dette er overskriften på side 9 i forslaget "Bystrategi for Nordborg-Havnbjerg". Jeg bruger en del af min fritid til at vandre i området, hvor den måske kommende Nordals Naturpark skal ligge. Så fra min side er der kun positive tanker om at gøre området til en naturpark. Det skal selvfølgelig være plads til publikum. Men jeg håber, at hvis naturparken bliver en realitet, så får naturen fortrinsret.